Minä

Olen 42-vuotias nuorisolääkäri, terveysvaikuttaja ja varakansanedustaja.

Haluan olla osaltani kehittämässä Suomea niin, että jokaisella meistä on mahdollisuus olla paras versio itsestään.

Tervetuloa sivuilleni!

Olen koulutukseltani lääketieteen lisensiaatti. Valmistuin lääkäriksi 2003 Oulussa. Olen Suomen ensimmäisiä nuorisolääkäreitä ja myös Suomen Nuorisolääkärit ry:n perustajajäsen.

Olen päätoiminen Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollon lääkäri ja sivutoimisesti vastaan nuorten kysymyksiin Demi-lehdessä ja kirjoitan kolumnia Lääkärilehteen.

Joulukuuhun 2018 olin luottamustoimessa Keravalla kaupunginvaltuutettuna (vas) ja vapaa-ajan ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana. Kevään 2019 eduskuntavaaleissa tulin määrätyksi varakansanedustajaksi (vas.).

Työni nuorten parissa on herättänyt minussa huolen eriarvoistuvasta Suomesta – kaikilla meillä ei ole samanlaista mahdollisuutta hyvinvointiin ja terveyteen. Tiet kohti hyvinvointia tai huono-osaisuutta eroavat jo lapsuudessa. Näin ei pitäisi olla.

Uskon tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen yhteiskuntaan. Jokaisella tulisi olla lähtökohdistaan riippumatta mahdollisuus hyvään elämään. Niin rikkaus kuin köyhyys periytyvät, mutta muun muassa hyvällä ja kattavalla varhaiskasvatuksella, peruskoululla, ammattiopinnoilla ja laadukkaalla terveydenhuollolla voidaan estää kuilua kehittymästä ihmisryhmien välille.