Vem är Miila?

Jag är en 41-årig ungdomsläkare från Helsingfors. Jag önskar utveckla Finland så att alla har möjlighet att vara den bästa versionen av sig själv.

Välkommen till min sida!

Jag har en medicinsk licentiatexamen och blev färdig läkare för 16 år sedan i Uleåborg. Jag är en av Finlands första ungdomsläkare och grundande medlem i

Suomen Nuorisolääkärit ry. För tillfället är min huvudsyssla som specialistläkare vid Befolkningsförbundet och som bisyssla svarar jag på ungas frågor i tidningen Demi och skriver en kolumn i Läkartidningen.

Fram till december 2018 var jag fullmäktigeledamot  i Kervo (vänster) och ordförande för fritids- och välfärdsnämnden.

Arbetet bland med ungdomar har väckt en oro över ojämnställdheten i Finland- vi har inte alla jämbördiga möjligheter till hälsa och välfärd. Redan i barndomen är våra möjligheter till hälsa eller ohälsa olika. Så här får det inte vara.

Jag tror på ett jämlikt och jämställt samhälle. Alla ska ha möjligheter till ett gott liv oberoende av sina utgångspunkter. Både fattigdom och rikedom går i arv, men med bland annat en bra och heltäckande småbarnspedagogik, grundskola, yrkesutbildning och kvalitativ hälsovård kan vi förhindra klyftor mellan olika grupper av mänskor.


Jag kandiderar i eurovalet. Läs om mina valteman här.

Donation till min kampanj kan göras på mitt konto FI27 5542 2320 2822 47/Miila Halonen eller via  MobilePayn 0445484048 (Miila Halosen eurovaalikampanja).