Eurovaalit

Olen Vasemmiston ehdokas Eurovaaleissa, jotka käydään 26.5.2019.

Ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolustajia tarvitaan tämän päivän Euroopassa – jotta jokainen voisi olla paras versio itsestään

Euroopan Unionin perusoikeuskirjan mukaan EU perustuu ihmisarvon, vapauden, yhdenvertaisuuden jakamattomiin ja yleismaailmallisiin arvoihin.

Poliittisen työni tavoite on ihmisoikeuksien ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen niin Suomessa, Euroopassa kuin muualla maailmassa. Olen seksuaalioikeuksien, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja ilmaston vahva puolustaja.

Pian valittava parlamentti on valtavien tehtävien edessä. Sen tulee viedä eteenpäin kestävän kehityksen tavoitteita, ottaa niskalenkki ilmastonmuutoksesta sekä vastata konservatiivisten, ihmisoikeuksia polkevien voimien nousuun eripuolilla Eurooppaa. 

Tutustu Vasemmistoliiton eurovaaliteemoihin ja ehdokaslistaan täällä https://vasemmisto.fi/vaali/europarlamenttivaalit2019/.

Ihmisoikeudet

rainbow-flag-1614950

Tasa-arvon, vähemmistöjen ja naisten oikeuksien vastustus maailmalla on kasvussa ja näkyvää. EU-alueella toimii lukuisia niin tasa-arvoa kuin aborttioikeutta vastustavia liikkeitä, jotka ovat vajaan kymmenen vuoden aikana muuttuneet järjestäytyneempään suuntaan.

On välttämätöntä, että europarlamentin jäsenet ovat vahvoja ihmisoikeuksien puolustajia.

Mainittujen liikkeiden tarkoitus on palauttaa maailmaan ”luonnollinen järjestys”. Se tarkoittaa konservatiivisia perhearvoja, avioero-oikeuden poistamista, ehkäisyn saatavuuden heikentämistä, sukupuolen ja seksuaalisen moninaisuuden kieltämistä. Yksi liikkeiden tärkeimmistä tavoitteista on kriminalisoida abortti.

Brysselissä toimii useita ’luonnollista järjestystä’ ajavia lobbausjärjestöjä, joiden yksi pyrkimys on vaikuttaa parlamentin ja komission päätöslauselmiin.

On tärkeää tiedostaa, mitä EU-tasolla tapahtuu liittyen seksuaali- ja lisääntymisoikeuksiin. Suomen tulisi nostaa aihe yhdeksi kärkiteemoista ja yhdessä samanmielisten maiden kanssa puhua oikeuksien toteutumisen puolesta. Istanbulin sopimus rulee ratifioida kaikissa EU-maissa. 

Kehitysyhteistyö

colour-and-movement-1547637

EU on keskeinen kehitysyhteistyön rahoittaja. Kehitysyhteistyön painopiste tulee olla köyhyyden vähentämisessä, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja –oikeuksien edistämisessä ja kestävän kehityksen tukemisessa kehittyvissä maissa. Kehitysyhteistyön rahoitus tulee saada kansainvälisten sitoumusten tasolle, eli 0.7 %:iin bruttokansantulosta.

Eriarvoisuus

sebastian-1434284

EU:n tulee työskennellä painokkaasti lapsiperheköyhyyden, eriarvoisuuden vähentämisen ja koulutuksen takaamisen puolesta.

Neljäsosa Euroopan lapsista elää köyhyydessä. Niukkuus vaikuttaa lapsen mahdollisuuksiin pitkälle nuoruuteen ja aikuisuuteen. Parasta syrjäytymisen ja eriarvoisuuden ehkäisyä on turvata lapsuuden kasvuolot.

Eriarvoisuutta vähentää mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja toisen asteen opintoihin. Tämän tulisi olla Euroopan laajuinen tavoite. EU:n tulee kaikessa päätöksenteossaan arvioida päätöksen lapsivaikutukset.

Olen ehdolla eurovaaleissa. Äänestysnumeroni on 166.
Lahjoituksen kampanjaani voi tehdä tililleni FI27 5542 2320 2822 47/Miila Halonen tai MobilePayn kautta 0445484048 (Miila Halosen eurovaalikampanja).

Lue alta lisää seksuaalioikeuksista ja mitä EU voi tehdä niiden edistämiseksi.


Mitä ovat seksuaalioikeudet ja miksi niitä pitää puolustaa?

Seksuaalioikeudet ovat terveyden ja hyvinvoinnin edellytys. Oikeuksiin kuuluvat mahdollisuus suojautua raskaudelta ja seksitaudilta, oikeus turvalliseen aborttiin, seksuaaliterveyspalvelut ja laaja-alainen seksuaalikasvatus.

Jokaisen seksuaalioikeus on myös elää suojassa väkivallalta, häirinnältä ja syrjinnältä sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Ilman näitä oikeuksia tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ei voida saavuttaa.

Näiden oikeuksien toteutuminen kuitenkin vaihtelee suuresti eri EU-jäsenvaltioiden välillä. Kasvavasti myös äärikonservatiiviset liikkeet hyökkäävät naisten-, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia vastaan. Tämä vaikuttaa eniten heikoimmassa asemassa olevien terveyteen ja hyvinvointiin.

Vaikka suurin osa seksuaalioikeuksiin liittyvästä päätöksenteosta tehdään kansallisesti, EU:ssa käyty keskustelu kuitenkin ohjaa ja muokkaa niistä käytävää keskustelua. EU voi käyttää eri mekanismeja siihen, millaisia muutoksia tulisi tehdä ihmisten elämän parantamiseksi.

Europarlamentaarikon tehtävä on toimia kaikissa tasoissa ihmisoikeuksien puolustajana.

EU:n seksuaalioikeuksia edistävä työ näkyy monin eri tavoin

  • Artikla 7:n nojalla EU valvoo näitä arvoja ja EU:n on mahdollista ottaa sanktiot käyttöön, jos jäsenvaltio rikkoo yhteisiä arvoja.
  • EU:n tavoite on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikessa politiikassaan
  • EU myös tukee sellaisia järjestöjä, jotka edistävät syrjimättömyyttä sukupuolten välistä tasa-arvoa ja jotka taistelevat sukupuolittunut väkivaltaa vastaan Euroopassa.
  • EU edistää ja suojelee ihmisoikeuksia ja demokratiaa sen ulkopolitiikassa sekä rahoitusinstrumenttien kautta sekä rahoittaa kehitys- ja humanitaarista työtä
  • EU:lla on nuorisostrategia 2019-2027. Sen mukaan EU keskittyy erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin ja kiinnittää huomiota siihen, että nuoret tarvitsevat neuvontaa terveys- ja ihmissuhdeasioissa.
  • Euroopan parlamentti on jo hyväksynyt kunnianhimoiset, seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistä tukevat kannat vuosien 2021–2027 monivuotiselle rahoituskehykselle ja sen kehitysyhteistyö- ja perusoikeusinstrumenteille, mutta vasta uusi Euroopan parlamentti hyväksyy tulevan kehyksen määrärahat.