Nuorisolääkärin resepti nuoren masennuksen ehkäisyyn ja hoitoon

Nuoruusikää pidetään ”toisena mahdollisuutena”, jossa lapsuusiän kehityksessä koetut kolhut voivat vielä korjaantua. Nuoruusiän kokemukset heijastuvat edelleen aikuisikään, vaikuttaen toimintakykyyn niin työelämässä kuin sosiaalisissa suhteissa.

Mielenterveyshäiriöt nuoruusiässä saattavat uhata normaalin kehityksen läpikäyntiä ja vaikeuttaa aikuisen rooliin astumista. Nuorten mielenterveyspalveluihin panostaminen on mitä tehokkainta aikuisiän mielenterveyshäiriöiden ehkäisyä varsinkin, kun huomioidaan, että kaikkiaan noin puolet aikuisiän mielenterveyshäiriöistä alkaa jo ennen 14 ikävuotta.

Keräsin yhteen reseptini siitä, miten nuoruusikäisen masennusta tulisi mielestäni ennaltaehkäistä ja hoitoon. Resepti on jutun lopussa, sitä ennen tuhti tietopaketti masennuksesta nuoruusiässä.

Joka viides nuori kärsii jostain mielenterveyshäiriöstä. Epidemiologisten tutkimusten mukaan vakavaa masennusta esiintyy 5-10 % nuorista yhden vuoden aikana.  Lievemmän masennusjakson käy läpi 15–20% aikuisikään mennessä. Masennuksen ilmaantuvuus kasvaa puberteetin käynnistyttyä ja on suurempi tytöillä kuin pojilla. (Teksti jatkuu kuvan jälkeen.)

orchard-3-1622534

Masennuksen taustalla on laaja joukko geneettisiä, epigeneettisiä, neurobiologisia, psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä. Masentuneiden vanhempien lapsilla on suurentunut riski sairastua masennukseen. Psykologista tekijöistä merkittäviä ovat varhaislapsuuden hylkäystraumat, turvattomuus, menetykset ja kannustamaton ilmapiiri sekä koettu väkivalta. Sosiaalisten verkostojen puuttuminen ja niiden antaman tuen heikkous ovat myös altistavia tekijöitä.

Tyypillistä on, että nuori ei itse tunnista olevansa masentunut, eikä osaa hakeutua hoidon piiriin ilman aikuisen tukea. Muutokset mielialassa saattavat olla hitaasti kehittyviä ja nuori sopeutuu niihin. Ongelmat mielenterveydessä saattavat myös piiloutua monenlaisten somaattisen vaivojen, kuten vatsakivun tai päänsäryn taakse. Usein myös vanhemmat kuvaavat, että depression havaitseminen viivästyi, koska ärtyisyys, mielialan vaihtelut ja syrjäänvetäytyminen tulkittiin tavalliseksi nuoruusikäisen käytökseksi.

Nuorten kynnys hakeutua hoitoon minkä tahansa vaivan takia on usein suuri. Masennukseen liittyvä aloitekyvyn puute voi vielä entisestään mutkistaa hoitoon hakeutumista. Jos vielä taustalla on nuoren kokemaa pettymystä aikuisiin, kuten traumaattisia kokemuksia, on nuoren vaikeaa luottaa tarjottuun tukeen. Nuoret tarvitsisivat matalan kynnyksen paikkoja, joissa on riittävä määrä ammattilaisia ja henkilökunnan ammattitaito tukisivat varhaista masennuksen tunnistamista. (Teksti jatkuu kuvan jälkeen.)

blind-windows-1-1454897

Masennuksen hoito riippuu sairauden vaikeusasteesta, nuoren kehitysasteesta, muista liitännäissairauksista ja sosiaalisen tuen saatavuudesta. Lievimmissä tilanteissa riittää usein tukea antavat keskustelut ja nuorta ympäröivän verkoston valjastaminen nuorta tukemaan (perhe, koulu, tarvittaessa sosiaalitoimi). Vaikeammissa masennuksissa joudutaan usein turvautumaan useisiin eri hoitokeinoihin mukaan lukien lääkehoito, sairaalahoito ja pitkä psykoterapia kriisivaiheen ohittuessa.

Suurin osa masennukseen sairastuneista nuorista paranee, mutta uusiutumistaipumus on valitettavan suuri. Mitä useampi uusiutumisjakso, sitä huonompi on myös pitkän aikavälin ennuste.

Masennuksen ehkäisyssä työ pitäisi aloittaa jo äitiys- ja lastenneuvolan aikana tukemalla vanhempia vanhemmuudessa ja järjestää arkeen apua sitä tarvitseville. Ennaltaehkäisevän työn täytyy jatkua koko lapsuuden ja nuoruuden ajan moniammatillisena yhteistyönä, johon sidottaisiin terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi myös päiväkoti tai koulu sekä vanhemmat.

Masennukselta suojaa elämän tasaisuus ja turvallisuus. Siksi on tärkeää, että lasten vanhemmilla on työtä ja riittävä toimeentulo. Niukkuus ja köyhyys lapsuudessa lisäävät masennuksen riskiä nuoruudessä. Koska sairastumisen riskiä lisäävät vanhempien työttömyys, toimeentulotuen tarve tai oma psyykkinen sairaus, on keskeisen tärkeää, että perhe, lapset, huomioidaan myös näissä tilanteissa Kelassa, Te-keskuksissa ja aikuispsykiatrian palveluissa. (Teksti jatkuu kuvan jälkeen.)

road-in-iceland-1342479

Ideaalia olisi tarjoa tukea ja valjastaa käytettävissä olevat voimavarat suoraan siinä yhteisössä, jossa lapsi tai nuori elää. Pelkkä nuoren kulkeutuminen palveluasteelta toiselle ei riitä, jos siinä samalla jää nuoren merkittävin tuki, eli lähiaikuiset ja  arki huomioimatta. Jokainen nuori tarvitsee arkeen kanssakulkijan, eli turvallisen aikuisen.

Jos viitteitä mielialahäiriöstä on tullut ilmi, tulee nuorella olla oikeus päästä nopeasti    arvioitavaksi ja saada tarvittava hoito. Psykoterapiaan pitäisi olla mahdollisuus kaikilla sitä tarvitsevilla.

Masentuneen tai masennuksen toipuvan nuoren koulunkäyntiä pitäisi pystyä entistä paremmin tukemaan erityisjärjestelyin, jotta estettäisiin uhkaava syrjäytymiskehitys niin opiskelu- ja työelämästä, kuin sosiaalisista suhteista. Koulussa jaksamista tukevat mm yksilöidyt opetusohjelmat, tukiopetus ja pienryhmäluokat. Nivelvaiheessa peruskoulusta eteenpäin siirtyville nuorille tulisi tarvittaessa olla mahdollisuus päästä opintoihin valmentavaan ja kuntouttavaan koulutukseen asuinkunnasta riippumatta.

Kuten niin monissa muissakin sairauksissa, on masennuksen ennaltaehkäisy yhteiskunnalle halvempaa kuin jo puhjenneen sairauden hoito. Yksilön terveyden ja elämänlaadun turvaaminen on jo mittaamattoman arvokasta.

Ja nyt sitten lopuksi reseptini nuoruusikäisen masennuksen ehkäisyyn ja hoitoon:

 • Nuoruusiän masennuksen juurisyyt tunnistetaan
 • Ylisukupolveutuva huono-osaisuus masennuksen taustalla tiedostetaan
 • Yksikään lapsi ei synny niukkuuden ja turvattomuuden keskelle
 • Vanhemmuutta tuetaan elämän karikoissa, työttömyyden aikana ja psyykkistä sairautta hoidettaessa
 • Jokaisella nuorella on turvallinen aikuinen elämässään
 • Jokaisella nuorella on mahdollisuus harrastaa, saada ystäviä ja onnistumisen kokemuksia
 • Matalan kynnyksen palveluita on saatavilla ympäri Suomen
 • Masennusta epäiltäessä on nopea pääsy arvioon ja hoidon suunnitteluun
 • Koko perhe saa tukea ja keinoja toipumiseen
 • Psykoterapiaan pääsy helpottuu. Lyhytkestoiset terapiat ovat yhtä useampien saavutettavissa.
 • Masennusta sairastavan koulukäyntiä ja opiskelua tuetaan ja huolehditaan nivelvaiheiden sujuvista siirtymistä

Kuulostaako siltä, että haluaisit tukea kampanjaa, joka puhuu näiden teemojen puolesta? Tee kampanjatililleni lahjoitus Holvissa tai MobilePayllä 0445484048.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s